Regulamin

Przed rezerwacja zapoznaj się z regualminem.
Rezerwacja domku następuje w momencie wpłynięcia na podane konto zadatku. Wysokość zadatku to 30% ogólnej kwoty za pobyt, który należy przesłać w ciągu dwóch dni roboczych od deklaracji przyjazdu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu. Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza, akceptację regulaminu najmu.
Odbiór domku w dniu przyjazdu następuje od godz. 15:00. Doba hotelowa w ostatnim dniu pobytu kończy się o godz. 11:00.
Wysokość zadatku to 30% ogólnej kwoty za pobyt, który należy przesłać w ciągu dwóch dni roboczych od deklaracji przyjazdu. Resztę należności rozliczamy gotówką w dniu przyjazdu, z chwilą wydania kluczy do domku.
Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku , tarasu powstające z ich winy lub winy odwiedzających ich gości. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody , prądu.
Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste), zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
Najemca nie może użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu opłaty.